niedziela, 4 czerwca 2017

Wykroczenia przeciwko ludzkości

chuligani
sprawcy incydentów
i innych wykroczeń przeciwko ludzkości
zostaną potępieni
z całą surowością